2. září 2013


Byl to slavnostní den hlavně pro 74 prvňáčků, které přivítal za našeho zřizovatele pan radní Richard Stára, paní ředitelka, první třídní učitelky a zástupci nejstarších žáků z partnerských tříd.

Přejeme všem prvňáčkům a ostatním žákům, aby byli v naší škole úspěšní a spokojení.