Dne 17. 2. 2016

Během odpoledního vyučovaní skupina vědeckých pokusů vyrazila do Technického muzea za novými pokusy.