Ve čtvrtek 17.  května jsme jeli na výlet do Koněprus. V místní budově bývalé školy jsme využili svou zručnost při výrobě dřevěných zvířátek. Potom jsme shlédli loutkové  představení  O červené Karkulce, kreré vtipně zahrál principál divadla ŠUS. Nakonec jsme navštívili Koněpruské jeskyně se svými nádhernými krápníky – stalaktity, stalagmity , stalagnáty a světoznámými Koněpruskými růžicemi. Celý den rychle uběhl, počasí nám přálo a kromě nových dovedností, znalostí a zážitků jsme si přivezli i drobné dárky. Druhý den jsme si o výletě povídali a vytvořili jsme si  knihu na památku.