7 kroků k Ekoškole


1. krok – Založení pracovního týmu Ekoškoly

Školní Ekotým je složen ze 2 zástupců 5. až 9. tříd.

Členové Ekotýmu pro rok 2017-2018

5.A   Jan Kůs, Petr Novotný

5.B   Jan Krátký, Max Svoboda

5.C   Kateřina Pokorná, Adam Novák

6.A   Adéla Kalinová, Ondřej Dufek

6.B   Anna Kubizniaková, Lucie Úblová

7.A   Simona Krupová, Kristýna Kučerová

7.B   Veronika Charvátová, Michal Janda

7.C   Tereza Linda Šikolová, Josef Loos

8.A   Erika Nesvadbová, Klára Šimonková

8.B   Klára Eisenhamerová, Dominika Kolenčíková

9.A   Adéla Novotná, Anežka Robová

9.B   Kryštof Hájek, Josef Jeřábek

9.C Lucie Zahradníčková, Jakub Céza

 

Galerie

]


 

2. krok – Analýza

Žáci pomocí pracovních listů, které jsou k dispozici v rámci programu, sestavili analýzu školy. Celou školu prošli doslova od sklepa až po půdu. Sestavili poté z toho silné a slabé stránky naší školy. Pro obhajobu titulu je nutná srovnávací analýza. Ta byla provedena v únoru.

Analýza 2013

Srovnávací analýza 2016


3. krok – Plán činností a 4. krok – Monitorování

Na podzim je vždy po vzájemné dohodě vypracován plán činností. Ten zahrnuje jak velké školní akce (Den Země, Ekologická olympiáda), tak  i maličkosti ( očíslování pater, cedulky ke košům ).

Také se tam objevuje , kdo za jakou činnost zodpovídá a jak je daný úkol splněn.

Plán činností 2015/2016


5. krok – EV ve výuce

Témata ekologické výchovy se objevují téměř ve všech předmětech v rámci výuky.

Také probíhají projektové dny, např. na téma Den vody, Den Země.

Často se konají různé ekologické výukové programy .

Fotky najdete pod názvem Akce Ekoškoly


 

6. krok – Informování a spolupráce

O svých aktivitách informujeme prostřednictvím školních stránek, školního rozhlasu, a také prostřednictvím Hornopočernického zpravodaje. Ve škole je umístěno několik nástěnek, které informují o činnosti Ekotýmu, o jednotlivých akcích a zajímavostech.

Galerie

In progress

 

7. krok – Ekokodex

Jednotlivé třídy by měly mít svá ekopravidla, neboli třídní Ekokodex. Po škole najdete spoustu různých ztvárnění.

Pravidla školního Ekokodexu jsou souhrnným návrhem všech tříd. V rámci akce Den otevřených dveří je slavnostně zapečetěn zástupci tříd, každá třída má svou podepsanou barevnou stužku, kterou si vždy na podzim vylosují. Barva stužky je i barvou na další tradiční akci – Lentilkový den.

Galerie

Odebírejte novinky

Připojte se k 64 dalším odběratelům