školní rok 2016/2017

Také pro tento školní rok jsem vypracovala Preventivní program školy, jehož cílem je systematická prevence rizikového chování dle aktuálních potřeb školy. Realizátorem jsou nejenom samotní pedagogové, kteří tuto prevenci provádějí v rámci svých předmětů, ale rovněž organizace preventivními programy přímo se zabývající. V tomto školním roce se jedná o Policii ČR, Městskou policii hl. m. Prahy, Státní zdravotní ústav ( Národní program boje proti AIDS), lektor spolupracující s Národním centrem bezpečnějšího internetu a Proxima Sociale o.p.s.