4.6.2018

V letošním školním roce jsme v hodinách dějepisu i literatury probírali staré řecké báje a pověsti, a tak jsme se rozhodli, že jednu z nich – o Perseovi a Andromedě – secvičíme a zahrajeme pro rodiče. Školní zahrada se proměnila v přírodní divadlo a žáci 6. A v hrdiny, bohy a další bájné postavy…