Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/133280/virtual/www/domains/zs-hp.senpai.cz/wp-content/themes/Divi2/functions.php on line 5806

Výchovný poradce

Ing. Alena Fremuntová
vychovna.poradkyne@zs-hp.cz

Tel: 281927649

Konzultační hodiny: po dohodě kdykoliv

Pracovna se nachází v 1. patře velké budovy, v levé části chodby, dveře č. 19.

Výchovný poradce:

  • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
  • pomáhá se začleňováním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotními problémy do výuky
  • shromažďuje odborné zprávy, doporučení a informace o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízeních a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
  • poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
  • zajišťuje agendu spojenou s přijímacím řízením žáků na střední školy – předávání informací žákům a rodičům, kompletování přihlášek žáků ke studiu apod.
  • zprostředkovává komunikaci mezi rodiči a institucemi, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum aj.