Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/133280/virtual/www/domains/zs-hp.senpai.cz/wp-content/themes/Divi2/functions.php on line 5806

Školní psycholog

Mgr. Stanislava Benáková
psycholog@zs-hp.cz

PO 8-15
ÚT 8-15
PÁ 8-13

Delší osobní konzultace doporučuji po předchozí domluvě – budete tak mít větší jistotu, že se Vám budu věnovat bez delšího čekání. Děkuji.

Pracovna se nachází v přízemí velké budovy, v levé části chodby, dveře č.4.

Co školní psycholog dělá?

 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje krizovou intervenci
 • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

Holky a kluci, třeba když:

 • vám učení nejde tak, jak byste chtěli
 • máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)
 • vás trápí něco osobního (obavy z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • se děje něco, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci/kamarády/rodiči…)
 • si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče, třeba když:

 • máte pocit, že to Vašemu dítěti ve škole nejde tak, jak by mělo
 • se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku a školní výsledky Vašeho dítěte
 • má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)

Jak probíhá spolupráce?

Rodičům/zákonným zástupcům, je na začátku školní docházky předložen Generální informovaný souhlas s činností psychologa na škole, jehož podpisem dítěti umožňujete účastnit se skupinových aktivit, organizovaných psychologem (např. práce s dětmi v rámci třídnických hodin, tematické skupinové aktivity, zjišťování aktuálního klimatu ve třídě např. formou dotazníku aj.). Dále pak má dítě možnost psychologa jednorázově kontaktovat samo, na základě své aktuální potřeby.

Pokud tento souhlas nepodepíšete, psycholog Vaše dítě z těchto aktivit vynechává. Souhlas je možné kdykoli během školní docházky odvolat, nebo naopak dodatečně podepsat.

Individuální opakované konzultace vycházejí z potřeb dítěte samotného, žádosti Vás rodičů/zákonných zástupců, doporučení učitele/výchovného poradce/psychologa PPP aj. Taková dlouhodobější spolupráce probíhá na základě souhlasu žáka samotného a Individuálního souhlasu, podepsaného opět Vámi rodiči/zákonnými zástupci. V Individuálním souhlasu je specifikována konkrétní zakázka i přibližný časový horizont.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem Vašeho dítěte a Vás rodičů/zákonných zástupců.

Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče/zákonní zástupci dítěte (popř. dítě).