Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče, milé děti,
na naší škole můžete využít služby Školního poradenského pracoviště (ŠPP). Jeho členy jsou školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a speciální pedagog.

Bližší informace o ŠPP najdete také ve vstupní chodbě velké budovy (nástěnka Informace pro rodiče) a dále na nástěnce u pracovny ŠPP (velká budova, přízemí, dveře č.4).

Obrátit se na nás můžete emailem, telefonicky nebo osobně (viz kontakty v jednotlivých odkazech pracovníků ŠPP). Využít můžete také schránku důvěry, která je v 1. patře velké budovy vedle kabinetu výchovné poradkyně. Delší osobní konzultace doporučujeme po předchozí domluvě – budete tak mít větší jistotu, že se Vám budeme věnovat bez delšího čekání.

Mimo rámec činnosti ŠPP, ale v úzké spolupráci s ním, se našim dětem věnují také psycholog Pedagogicko psychologické poradny a psycholog OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dítěte).