Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče, milé děti,

od nového školního roku 2017/2018 můžete využít služby Školního poradenského pracoviště (ŠPP). Jeho členy jsou školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a speciální pedagog.

Informace o ŠPP najdete také ve vstupní chodbě velké budovy, na nástěnce Informace pro rodiče.

Pro první kontakt se na nás můžete obrátit emailem, telefonicky nebo osobně. Využít můžete také schránku důvěry, která je v 1. patře velké budovy vedle kabinetu výchovné poradkyně. Delší osobní konzultace doporučujeme po předchozí domluvě – budete tak mít větší jistotu, že se Vám budeme věnovat bez delšího čekání.

Mimo rámec činnosti ŠPP, ale v úzké spolupráci s ním, se našim dětem věnují také psycholog Pedagogicko psychologické poradny a psycholog OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dítěte).