Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/133280/virtual/www/domains/zs-hp.senpai.cz/wp-content/themes/Divi2/functions.php on line 5806

K-klub

Klub rodičů a přátel dětí při ZŠ Ratibořická

Základní ustanovení

Dotazník pro členy K klubu při ZŠ Ratibořická

K klub je samostatným občanským sdružením s vlastní organizační strukturou a působností na území ČR. Sídlem sdružení je hlavní město Praha.
K klub je nezávislý na jakékoli politické straně.
K klub je samostatnou právnickou osobou.

Poslání a cíle sdružení

 1. Hlavním cílem K klubu je podporovat a prohlubovat spolupráci rodiny a školy ve prospěch dětí a mládeže.
 2. Prostřednictvím nových poznatků z psychologie a pedagogiky i osvědčených tradičních metod přispívat k harmonickému vývoji dětí, mládeže i dospělých a ke zlepšení jejich životního stylu.
 3. Napomáhat prostřednictvím vybraných aktivit, projektů a programů k optimálnímu vztahu a spolupráci mezi rodinou a školou a k rozvoji volnočasových aktivit.
 4. Organizování nejrůznějších aktivit (semináře, přednášky, besedy, zájezdy, zájmová a ediční činnost atd.). které podporují zdravý životní styl a rozvíjejí osobnost dítěte a posilují vztahy v rodině.
 5. Podílet se na komplexním programu a společně s vedením školy spoluvytvářet nové koncepce, které se zaměří na prevenci negativních tendencí nejen u mladých lidí (alkoholismus, toxikomanie aj.).

Stanovy K klubu

Výbor:

 • Předseda: Lucie Čechová – luci.pir@seznam.cz
 • Hospodářka: Jana Kovářová – hpkovjaja@seznam.cz
 • Pokladník: Libor Čech – licech@volny.cz
 • Kontrolní komise: Jitka Jandáková (jitka.jandakova@hotmail.com), Barbora Zálohová (barbora.zalohova@seznam.cz), Lucie Křížová (krizova.lucka@gmail.com)

Třídní důvěrníci:

 • 1.A – Karolína Kovaříková – karolina.toul@seznam.cz
 • 1.B – Marcela Pražáková – prazakova22@seznam.cz
 • 2.A – Hana Salačová – hana.svobodova@talla.cz
 • 2.B – Martin Horyna – martin.horyna@centrum.cz
 • 2.C – Markéta Kolářová – kolarova@mdx.cz
 • 3.A – Heda Suchanová – heda.suchanova@seznam.cz
 • 3.B – Helena Hrdinová – helena@hrdinova.cz
 • 3.C – Stanislava Benáková – stanislava.benakova@gmail.com
 • 4.A – Jana Šafářová – jana.safarova@magicbox.cz
 • 4.B – Markéta Knobová – knobova@seznam.cz
 • 4.C – Martina Mesteková – martina.mestekova@seznam.cz
 • 5.A – Jana Tikmanová – jana.tikmanova@seznam.cz
 • 5.B – Kristýna Bartošová – bartosova-pe@seznam.cz
 • 5.C – Monika Novotná – mznovotni@seznam.cz
 • 6.A – Jana Kovářová – hpkovjaja@seznam.cz
 • 6.B – Vlastimil Josef – josef.vl@seznam.cz
 • 7.A – Lucie Robová – lucie@robova.cz
 • 7.B – Lucie Čechová – luci.pir@seznam.cz
 • 7.C – Petra Růžičková – pet.ruzickova@gmail.com
 • 8.A – Lucie Svobodová – lucink.art@gmail.com
 • 8.B – Vlaďka Kyselová – vladka.kyselova@seznam.cz
 • 9.A – MuDr. Irena Svitáková – irenasvitakova@seznam.cz
 • 9.B – Lucie Křížová – krizova.lucka@gmail.com
 • 9.C – Barbora Zálohová – barbora.zalohova@seznam.cz

Darovací smlouva

Sponzorské dary můžete zasílat na účet školy: č.účtu: 19-3951870267/0100 (darovací smlouva ke stažení zde).