Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/133280/virtual/www/domains/zs-hp.senpai.cz/wp-content/themes/Divi2/functions.php on line 5806

O škole

Vzdělávací program školy:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Ratibořická (v duchu myšlenky Johna Donna „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe“ vedeme děti ke spolupráci a vzájemnému respektu)

Ředitelka:

PhDr. Ing. Hana Kindlová

Statutární zástupkyně ředitelky:

Mgr. Eva Holá

Další zástupkyně ředitelky:

Mgr. Zuzana Francová

Výchovná poradkyně:

Ing. Alena Fremuntová

Ekonomka školy:

DiS. Lenka Hejretová

Vedoucí vychovatelka:

Zuzana Kopsová

Školní psycholog:

Mgr. Irena Švábová

Školní metodička prevence:

Mgr. Hana Žáčková


Výuka cizích jazyků:

anglický jazyk od 1. ročníku dle ŠVP
německý jazyk jako volitelný předmět v 6. – 9. ročníku
ruský jazyk jako volitelný předmět v 8. – 9. ročníku

Volitelné předměty:

německý jazyk, ruský jazyk, sportovní hry, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, keramika, technické činnosti, konverzace v anglickém jazyce, ekologická výchova, vědecké pokusy

Kroužky nabízené ZŠ:

Klub mladých diváků, Klub mladých čtenářů, Vlastivědný kroužek, Čeština je hračka

Specifika ZŠ, případně další informace:

  • SMART Centrum interaktivní výuky
  • Ekoškola
  • projekt Elixír do škol
  • tematické zájezdy, výměnné pobyty v Německu
  • spolupráce se školami v Evropě
  • K klub – Klub rodičů a přátel dětí (občanské sdružení při ZŠ Ratibořická)
  • speciální pedagog – náprava ve 2. a 4. roč.
  • testy SCIO

Odebírejte novinky

Připojte se k 76 dalším odběratelům