Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/133280/virtual/www/domains/zs-hp.senpai.cz/wp-content/themes/Divi2/functions.php on line 5806

Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče, milé děti,

na naší škole můžete využít služby Školního poradenského pracoviště (ŠPP). Jeho členy jsou školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a speciální pedagog.

Bližší informace o ŠPP najdete také ve vstupní chodbě velké budovy (nástěnka Informace pro rodiče) a dále na nástěnce u pracovny ŠPP (velká budova, přízemí, dveře č.4).

Obrátit se na nás můžete emailem, telefonicky nebo osobně (viz kontakty v jednotlivých odkazech pracovníků ŠPP). Využít můžete také schránku důvěry, která je v 1. patře velké budovy vedle kabinetu výchovné poradkyně. Delší osobní konzultace doporučujeme po předchozí domluvě – budete tak mít větší jistotu, že se Vám budeme věnovat bez delšího čekání.

Mimo rámec činnosti ŠPP, ale v úzké spolupráci s ním, se našim dětem věnují také psycholog Pedagogicko psychologické poradny a psycholog OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dítěte).

Kontakty
Školní psycholog: Mgr. Stanislava Benáková psycholog@zs-hp.cz
Výchovná poradkyně: Ing. Alena Fremuntová vychovna.poradkyne@zs-hp.cz
Metodik prevence: Mgr. Hana Žáčková prevence@zs-hp.cz
Speciální pedagog: Mgr. Eva Jungwirthová eva.jungwirthova@zs-hp.cz

Externí spolupráce
Psycholog Pedagogicko psychologické poradny: PhDr. Irena Švábová 266 312 530 a 266 310 939 U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany
Psycholog OSPOD (na naší škole: ČT 8-11:30): Mgr. Andrea Kučerová 724946707 andrea_kucerova@pocernice.cz Úřad městské části Praha 20, Jívanská 635, Praha 9 – Horní Počernice