Školní poradenské pracoviště

Kontakty
Školní psycholog: Mgr. Stanislava Benáková psycholog@zs-hp.cz
Výchovná poradkyně: Ing. Alena Fremuntová vychovna.poradkyne@zs-hp.cz
Metodik prevence: Mgr. Hana Žáčková prevence@zs-hp.cz
Speciální pedagog: Mgr. Eva Jungwirthová eva.jungwirthova@zs-hp.cz

Externí spolupráce
Psycholog Pedagogicko psychologické poradny: PhDr. Irena Švábová 266 312 530 a 266 310 939 U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany
Psycholog OSPOD (na naší škole: ČT 8-11:30): Mgr. Andrea Kučerová 724946707 andrea_kucerova@pocernice.cz Úřad městské části Praha 20, Jívanská 635, Praha 9 – Horní Počernice