Příprava na výsadbu keřů

21.10.2016 Díky přidělení  účelového  neinvestičního  příspěvku  z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA 21 jsme mohli zrealizovat náš další plán úpravy školní zahrady. V části u tělocvičny jsme nejprve naplánovali...

Společný oběd 1.B a 8.C

V pátek 23.9.2016 jsme se opět vydali za našimi prvňáčky. Tentokrát nám děti nejprve zarecitovaly básničku, ukázaly nám , co se už naučily a poté jsme se všichni vydali na společný oběd.

8.C poprvé v 1.B

V pondělí 19.září se naše třída 8.C poprvé setkala se svými patronátními prvňáčky. Nejprve jsme se dětem představili všichni před tabulí a hned poté jsme se seznámili se svými mrňousky. Poté jsme se vydali na prohlídku školy. Dokonce jsme se koukli i do nové...
Sběr poprvé

Sběr poprvé

8.6.2016 Ve středu 8.6. jsme marně čekali na kontejnery. Natěšení na naši první sběrovou akci jsme se ale dozvěděli, že přijedou až ve čtvrtek ráno. Tak jsme se sešli ve čtvrtek v 7:00 před školou a nadšeně jsme odebírali sběr. Kontejnery sice přijely až v 9:15, ale...