Výlet do Koněprus

Výlet do Koněprus

Ve čtvrtek 17.  května jsme jeli na výlet do Koněprus. V místní budově bývalé školy jsme využili svou zručnost při výrobě dřevěných zvířátek. Potom jsme shlédli loutkové  představení  O červené Karkulce, kreré vtipně zahrál principál divadla ŠUS. Nakonec jsme...
Vánoce  ve 2. C

Vánoce ve 2. C

20. 12. 2017 Celý tento týden byl v naší třídě ve znamení Vánoc. Vyrobili jsme přáníčka pro naše blízké. Napsali jsme dopis Ježíškovi. Ve skupinové práci jsme se dozvěděli zajímavosti o Vánočních svátcích, Novém roku … Vyrobili jsme si svícen z jablíčka a...
Život stromu

Život stromu

Ve čtvrtek 19. 10.  jsme měli zajímavou prvouku.  Začali jsme se učit venku. Přijela za námi lektorka z ekocentra Podhoubí a učili jsme se o stromech. Na školní zahrádce jsme si z větviček,  listů, trávy a kamínků vytvořili strom a pak jsme si o něm povídali. Ve třídě...
Výlet na Říp

Výlet na Říp

V úterý 10. 10.  jsme vyrazili na Říp. V Počernicích sice drobně pršelo, ale doufali jsme, že se po cestě vyprší a výlet se nám vydaří. Když jsme šli lipovou alejí k Řípu, stále trochu pršelo. Cestou na vrchol ale přestalo pršet a my jsme se mohli do dálky rozhlédnout...
Společný výlet 1.B a 1.C do Poděbrad

Společný výlet 1.B a 1.C do Poděbrad

28. 6. 2017 Na konci školního roku jsme se společně vydali do Poděbrad.  Z Počernic jsme jeli do Libice nad Cidlinou vlakem. Cesta rychle utekla a z Libice jsme šli nejprve podél Cidliny a pak podél Labe pěšky až do Poděbrad. V Libici jsme se zastavili u zbytků...
Už jsme čtenáři!

Už jsme čtenáři!

  Ve středu 21. 6. k nám přišli naši deváťáci naposled. Přinesli nám pamětní list DNES SE STÁVÁŠ ČTENÁŘEM, který jsme získali po naučení se všech písmenek naší abecedy. Na důkaz, že opravdu umíme číst, jsme našim starším kamarádům přečetli článek o tom, jak se...