Výlet do Koněprus

Výlet do Koněprus

Ve čtvrtek 17.  května jsme jeli na výlet do Koněprus. V místní budově bývalé školy jsme využili svou zručnost při výrobě dřevěných zvířátek. Potom jsme shlédli loutkové  představení  O červené Karkulce, kreré vtipně zahrál principál divadla ŠUS. Nakonec jsme...
Vánoce  ve 2. C

Vánoce ve 2. C

20. 12. 2017 Celý tento týden byl v naší třídě ve znamení Vánoc. Vyrobili jsme přáníčka pro naše blízké. Napsali jsme dopis Ježíškovi. Ve skupinové práci jsme se dozvěděli zajímavosti o Vánočních svátcích, Novém roku … Vyrobili jsme si svícen z jablíčka a...
Život stromu

Život stromu

Ve čtvrtek 19. 10.  jsme měli zajímavou prvouku.  Začali jsme se učit venku. Přijela za námi lektorka z ekocentra Podhoubí a učili jsme se o stromech. Na školní zahrádce jsme si z větviček,  listů, trávy a kamínků vytvořili strom a pak jsme si o něm povídali. Ve třídě...
Výlet na Říp

Výlet na Říp

V úterý 10. 10.  jsme vyrazili na Říp. V Počernicích sice drobně pršelo, ale doufali jsme, že se po cestě vyprší a výlet se nám vydaří. Když jsme šli lipovou alejí k Řípu, stále trochu pršelo. Cestou na vrchol ale přestalo pršet a my jsme se mohli do dálky rozhlédnout...
Společný výlet 1.B a 1.C do Poděbrad

Společný výlet 1.B a 1.C do Poděbrad

28. 6. 2017 Na konci školního roku jsme se společně vydali do Poděbrad.  Z Počernic jsme jeli do Libice nad Cidlinou vlakem. Cesta rychle utekla a z Libice jsme šli nejprve podél Cidliny a pak podél Labe pěšky až do Poděbrad. V Libici jsme se zastavili u zbytků...