Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Pro 23 2017 – Led 2 2018 celý den
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/zs-hp.cz/v-no-n-pr?hceid=enMtaHAuY3pfZDFwMDJ1b3RzcXFvNzRyY3ZvNGg4Mmt1NDhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ.9ai77hre2p3e84bpa3brhah2ho&hs=121
2
Provoz družiny v ZŠ Spojenců
Provoz družiny v ZŠ Spojenců
Led 2 celý den
This event has a Google Hangouts video call. Join: https://plus.google.com/hangouts/_/zs-hp.cz/provoz-dru-iny?hceid=enMtaHAuY3pfZDFwMDJ1b3RzcXFvNzRyY3ZvNGg4Mmt1NDhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ.53jfe3uq4740qk1tp1aujtkg9c&hs=121
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31