Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd se koná 2. a 3. 4. 2019 vždy od 13:00 do 17:00.

Desatero pro rodiče. Kritéria k zápisu. Dokumenty k zápisu.

Rozvoj polytechnických činností

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj polytechnických činností v Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 – vestavba
je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Praha – pól růstu ČR
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000522
Příjemce dotace: Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700
Výzva: č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
Specifický cíl: 4.1 – Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Celkové náklady:   4 624 604,00 Kč
Dotace:                     2 161 260,00 Kč

Stručný popis projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ Ratibořická, a to prostřednictvím vybudování moderních prostor pro výuku polytechnické výchovy. Výsledkem projektu je kvalitnější výukové prostředí splňující lepší hygienické podmínky. Realizace projektu výrazně přispěje ke zkvalitnění výuky předmětů (pracovní činnosti, technické činnosti), které budou v učebně vyučovány. Modernizací učeben a pořízením nového vybavení dojde ke zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění výuky.

Doba realizace projektu do 31. 12. 2018

 

Psycholožka OSPODu

 

 

 

 

 

Nabídka

,,Nenech to být“ - Aplikace proti šikaně

Vážení rodiče, milí žáci,

každým dnem se snažíme o zlepšení podmínek na naší škole. Podstatnou součástí je zajistit Vám, žákům, ve škole bezpečné  a příjemné prostředí pro studium. Pro dosažení tohoto cíle jsme se rozhodli udělat maximum. Zapojili jsme proto naši školu do systému ,,Nenech to být“, který si klade za cíl minimalizovat projevy šikany a jiných nežádoucích jevů ve školním prostředí. V případě jakýchkoliv problémů v třídním kolektivu máte nyní unikátní možnost vše bez obav a efektivně nahlásit.Učinit tak můžete prostřednictvím níže uvedeného odkazu. Aplikaci ,,Nenech to být“  je možné stáhnout do všech chytrých telefonů.

https://www.nntb.cz/s/qrx81

Klub Parťáci

Chceš poznat nové kamarády a kamarádky?
Máš chuť rozvíjet svou schopnost spolupráce?
Stává se ti, že si v kontaktu s druhými nevíš rady?
Chodíš do 4., 5. nebo 6. třídy?

Pak je tu pro tebe Klub Patřáci!

Setkání budou probíhat od 2.10.2018 do 18.12.2018, v celkovém počtu 11 setkání.

Kdy: Každé úterý od 14:00-15:00
Kde: Učebna na malé budově (bude upřesněno)
Kapacita: 8 dětí
Lektorky:
Mgr. Stáňa Benáková – školní psycholog na ZŠ Ratibořická 1700
Mgr. Andrea Kučerová – psycholog městské části Praha 20

V případě zájmu nás kontaktujte během září na psycholog@zs-hp.cz nebo osobně v přízemí velké budovy dveře č. 4. – Školní poradenské pracoviště.